O Zakładzie

W Zakładzie Fizyki Matematycznej i Modelowania Komputerowego zajmujemy się

  1. fizyką matematyczną, a w szczególności teorią macierzy i operatorów.
  2. modelowaniem komputerowym i mechaniką statystyczną układów złożonych (wyłanianiem się i ewolucją języka, formowaniem się opinii społecznej), modelowaniem wielo-agentowym, zagadnieniami optymalizacyjnymi (podział grafu)
  3. teorią przejść fazowych, propagacją dźwięku i ciepła w układach magnetycznych, samoorganizacją i zachowaniami kolektywnymi ludzi i zwierząt.